Monday, February 21, 2011

kelebihan ASDI

Untuk semua dana ASBI,percuma Perlindungan takaful (Takaful Keluarga Berkelompok) akan diberikan kepada pemegang2 unit apabila berlakunya kematian.Khairat kematian & upah haji pula adalah keistimewaan tambahan kepada pelabur2 Dana BIMB i -Growth.Berikut ialah perlindungan takaful yang bakal anda perlolehi apabila melabur dalam Amanah Saham Bank Islam(ASBI)

BAGI DANA BIMB i-GROWTH
1) Minimum pegangan unit = 500 unit
2) Kelayakan umur = 18 tahun - 65 tahun,
    -Kelayakan umur pemegang akaun bersama(jika ada) = 30 hari - 65 tahun
3) Perlindungan Maksimum = RM250,000
4) Nilai perlindungan takaful = 50% daripada nilai pelaburan-NAV
   - 25% dari nilai pelaburan untuk pemegang akaun bersama(jika ada)

BAGI DANA AL-FALAH,AL-MUNSIF & AL-FAKHIM
1) Minimum pegangan unit = 500 unit
2) Kelayakan umur = 18 tahun - 65 tahun,
    -Kelayakan umur pemegang akaun bersama(jika ada) = 30 hari - 65 tahun
3) Perlindungan Maksimum = RM100,000
4) Nilai perlindungan takaful = 50% daripada nilai pelaburan-NAV
   - 25% dari nilai pelaburan untuk pemegang akaun bersama(jika ada)

KEISTIMEWAAN TAMBAHAN BAGI DANA BIMB i-Growth
1) Khairat kematian = RM1,000.
2) Upah Haji.
Contoh pengiraan nilai perlindungan takaful.
1) Pegangan unit yang ada = 200,000 unit
2) Nilai harga semasa per unit = RM0.50
3) Nilai Pelaburan (NAV) = 200,000 unit x RM0.50
                                         = RM100,000
4) Nilai perlindungan takaful (50% x NAV) = 50% x RM100,000
                                                                  = RM50,000
5) Jumlah yang dibayar = Nilai pelaburan semasa + Perlindungan Takaful
                                    = RM100,000 + RM50,000
                                    = RM150,000
Contoh pengiraan khairat kematian & upah haji (untuk pemegang unit Dana BIMB i-Growth)
1) Khairat kematian = RM1,000
2) Upah haji = akan ditoak dari nilai takaful sekiranya mencukupi.
Berdasarkan contoh di atas tadi.
a) Nilai perlidungan takaful = RM50,000
*Katakan upah haji RM2,500.
*syarikat takaful berkenaan akan memberikan cek kepada Tabung Haji selepas mendapat maklumat/arahan dari BIMB Invest,dimana nilai RM2,500 tadi ditolak dari nilai perindungan takaful yang asal. Oleh itu,jumlah yang dibayar = Nilai pelaburan semasa + Perlindungan takaful selepas ditolak upah haji + Khairat kematian.
= RM100,000 + RM47,500 + RM1000 
= RM148,500.
 2.                  Menerima Pelbagai anugerah asset dari The EDGE-LIPPER(badan pementau bagi pulangan keuntungan dan kawalan asset.

 Dana Al-Munsif pernah memenangi dana terbaik bagi kategori Mixed Asset Balanced Malaysian Ringgit Islamic Fund daripada The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards.
InsyaAllah dengan melabur ke dalam dana-dana Amanah Saham Bank Islam,anda akan senang hati dengan prestasi dana2 tersebut di samping tanpa sebarang keraguan yang timbul kerana ianya diuruskan oleh 100% institusi Islamik yang pastinya mengamalkan sistem kewangan berlandaskan prinsip Syariah
3.                  Dana yang digunakkan 100%  islamik.
Peluang membuat pelaburan ke dalam dana-dana yang menepati syariah. Pelaburan di dalam dana-dana amanah saham bank islam  dikawalselia oleh Panel Penasihat Syariah yang dilantik iaitu IBFIM (Islamic Banking and Finance Institute Malaysia Sdn Bhd).
4.                  Tidak perlu topup/tambah nilai mengikut tiap bulan
Para pelabur tidak perlu menambah pelaburan sekiranya menyertai kaedah perlaburan dalam bentuk lump sum
Namun pelabur boleh menambah bilangan pelaburan mengikut kehendak dan situasi ekonomi. Minima pelaburan RM 10Apabila anda hendak membuat pelaburan secara tunai ke mana-mana dana Amanah Saham Bank Islam, 2 pilihan yang anda ada ialah secara:
1) Lump Sump (tunai sekaligus)
2) Regular Saving (simpanan tetap bulanan).
Jika memilih untuk melabur secara lump sump terus untuk akaun pelaburan anda ialah dengan melaburkan satu amount saja,contohnya RM10,000. Biarkan saja amount berikut sehingga satu tempoh masa yang anda kehendaki.Katakan 5 tahun,10 tahun atau 20 tahun.(sederhana atau jangka panjang). Setiap tahun anda bakal memperolehi keuntungan hasil dari kenaikan modal seunit ataupun dividen berdasarkan amount pokok tadi.

Situasi kedua pula ialah,
selain daripada nilai awal pelaburan RM10,000 tadi,selepas itu anda membuat pelaburan tambahan tetap secara bulanan katakan sebagai contoh RM1,000.Dalam tempoh masa yang sama seperti situasi pertama tadi,nilai pokok pelaburan anda semakin bertambah dan keuntungan yang didapati juga jauh lebih besar.

Note: Minimum pelaburan tambahan setiap bulan dengan BIMB Investment serendah RM10.00 sahaja bagi Dana Al-Falah & Al-Munsif.

Saya bagi contoh mudah dalam jadual di bawah ini.(Klik pada gambar untuk besarkan imej)
Katakan secara purata keuntungan setiap tahun adalah 12%.

1) Pelabur A (kotak biru): melabur RM1,000 pada awal pelaburan sahaja.Tempoh wang yang dilaburkan 20 tahun.
2) Pelabur B (kotak kuning) melabur RM1,000 pada awal pelaburan dan membuat pelaburan tambahan(regular saving) setiap bulan sehingga 20 tahun.

Berapakah nilai pelaburan pelabur A & pelabur B pada tahun ke 20?
Kita lihat dulu perbezaan apabila Pelabur B membuat pelaburan tambahan minimum RM100.00 setiap bulan...

Jumlah nilai pelaburan Pelabur A pada tahun ke-20 = RM9646.29
Jumlah nilai pelaburan Pelabur A pada tahun ke-20 = RM106,484.78
PERBEZAAN YANG SANGAT KETARA!.

Cuba lihat bulatan merah di atas. 
Jumlah yang hampir sama boleh diperolehi Pelabur B dalam tahun ke-5 berbanding tahun ke-20 daripada pelabur A!

Itu jika nilai pelaburan tambahan RM100.00 setiap bulan,anda boleh lihat nilai yang lebih besar apabila nilai pelaburan tambahan RM200,RM300 dan seterusnya sebagaimana jadual di atas.

Saya mencadangkan anda membuat pelaburan tambahan setiap bulan dengan nilai yang konsisten/tetap.Anda akan tersenyum lebar melihat hasilnya nanti ;-).Buatlah pelaburan tambahan mengikut kemampuan anda.

Walaupun sedikit2..tetapi jika dilakukan secara tetap sepanjang tahun,MODAL PELABURAN SEMAKIN BESAR,KEUNTUNGAN SEMAKIN MENINGKAT & NILAI PEGANGAN UNIT PUN SEMAKIN BERTAMBAH

Mengunakkan sumber kewangan sediaada
Pelabur boleh mencairkan sumber keewangan KWSP dan digunakan sebagai sumber sedia ada . keuntungan kwsp yang purata 5-6% dapat diatasi dengan pulangan keewangan 12% melalui pelaburan  ASDI

Mengoptimumkan Simpanan KWSP anda dengan Amanah Saham Bank Islam

Apabila kerajaan membenarkan pengeluaran wang KWSP untuk tujuan pelaburan,tidakkah anda berasa ianya satu peluang yang tidak harus disia-siakan?Melalui Skim Pelaburan KWSP ke dalam pelaburan unit amanah memberikan anda peluang menambahkan lagi jumlah wang persaraan anda kelak.Ini diperolehi daripada potensi pulangan yang lebih tinggi dalam dana unit amanah berbanding dividen KWSP dalam jangka masa yang panjang.Pada akhir umur persaraan anda nanti,dana yang terkumpul hasil pelaburan dalam unit saham amanah & dividen sedia ada dari KWSP menjadi berkali-kali ganda!
Melabur melalui Skim Pelaburan KWSP juga tidak memerlukan 'out of pocket money'. Pelaburan diurusniagakan terus daripada Akaun 1 anda. Sebarang penjualan unit,pengeluaran untung mahupun dividen juga tidak dapat terus ke tangan anda melainkan ia berpatah balik semula ke dalam Akaun 1 tadi.Ini mengelakkan risiko wang asal KWSP tadi 'cair di tangan kita sendiri' :-D. Anda hanya boleh mengeluarkan kesemua hasil pelaburan tersebut apabila berumur 55 tahun nanti.Bagus kan untuk tujuan persaraan nanti? :-)
Cuba lihat gambarajah di atas bagaimana wang dari Akaun 1 anda berjalan dan berkembang.
“72% daripada pesara KWSP yang mengeluarkan simpanan mereka pada ketika umur 55 tahun,
menghabiskan kesemua simpanan tersebut dalam masa 3 tahun sahaja….
~ Pengerusi Lembaga KWSP,Tan Sri Abdul Halim Ali
Syarat-syarat
1) Minimum setiap kali pengeluaran ialah RM1000.00
2) Jumlah yang boleh dilaburkan ialah 20% daripada baki yang melebihi Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1.
(Jumlah Akaun 1 -  Simpanan Asas yang diperlukan) x 20%
3) Anda dibenarkan membuat pengeluaran berkala setiap 3 bulan selepas pengeluaran pertama.

BAGAIMANA CARANYA UNTUK SAYA MENGELUARKAN WANG KWSP UNTUK MEMBUAT PELABURAN DALAM AMANAH SAHAM BANK ISLAM?
Mula-mula semak...
1) Berapa umur anda sekarang?
2) Berapakah jumlah Akaun 1 KWSP anda?
3) Berapakah simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1?(sudah ditetapkan oleh kerajaan- Sila Rujuk Jadual Simpanan Asas Akaun 1 di bawah)
4) Berapakah jumlah yang boleh anda keluarkan untuk membuat pelaburan?
5) Adakah anda layak melabur?

JAWAPAN & PENGIRAAN

(Contoh 1)
Katakan...
1) Umur saya = 35 tahun
2) Jumlah Akaun 1 KWSP saya = RM60,000
3) Merujuk jadual di atas pada unur 35 tahun Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1 = RM29,000
4) Pengiraan:
= (Jumlah Akaun 1 - Simpanan Asas Yang Diperlukan) x 20%
= (RM60,000 - RM29,000) x 20%
= (RM31,000) x 20%
= RM6,200
5) Ya anda layak kerana jumlah wang dari Akaun 1 yang boleh dilaburkan melebihi syarat nilai minimum(RM1000).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Contoh 2)
Katakan...
1) Umur saya = 22 tahun
2) Jumlah Akaun 1 KWSP saya = RM8,000
3) Merujuk jadual di atas pada unur 22 tahun Simpanan Asas yang diperlukan dalam Akaun 1 = RM5,000
4) Pengiraan:
= (Jumlah Akaun 1 - Simpanan Asas Yang Diperlukan) x 20%
= (RM8,000 - RM5,000) x 20%
= (RM3,000) x 20%
= RM600
5) Tidak layak kerana jumlah wang dari Akaun 1 yang boleh dilaburkan kurang daripada syarat nilai minimum(RM1000).

6.                  Pelaburan yang mudah ( mulai RM 100)
Pendedahan kepada pelaburan - dalam Unit Trust adalah tidak mustahil utk melabur dalam satu atau kombinasi beberapa jenis pelaburan.Contohnya dengan RM1,000 pelabur berpeluang melabur dalam equitty,bond dll.Tetapi di pasaran saham terbuka/stock dengan RM1000 adalah mustahil untuk anda melabur dalam kesemua aset pelaburan tersebu
7.                  Pelaburan keatas sumber dalam Negara terjamin resiko kerugian secara total ekoran lari pelabur
Anda berpeluang menikmati pulangan dividen dan keuntungan modal yang diperolehi daripada pelaburan di dalam unit amanah. Sekadar perbandingan, dalam tempoh lima tahun terkini (bagi tahun 2001 – 2005) purata pulangan dividen oleh KWSP sebanyak 4.7% setahun, berbanding pulangan Dana ASDI dalam tempoh yang sama memperolehi pulangan sebanyak 15% setahun!
Nota : Bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa prestasi masa lalu tidak semestinya sebagai petunjuk atau gambaran sebenar prestasi masa depan.

Soalan : Mengapa kita perlu melabur dalam unit amanah?
Sebagaimana yang kita maklum, unit amanah adalah satu bentuk pelaburan, sebagaimana instrumen pelaburan yang lain. Ini bermakna, kita mempunyai beberapa pilihan dalam menentukan apakah instrumen pelaburan yang sesuai dengan objektif pelaburan dan profil risiko kita. Oleh yang demikian, kita perlulah membuat perbandingan terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan tersebut.
Berikut adalah beberapa jenis instrumen pelaburan yang biasa dipraktikkan:
 • Unit amanah
 • Pasaran saham
 • Insurans/Takaful berkaitan pelaburan
 • Pelaburan asing
 • Wang Tunai dan Simpanan Tetap
 • Pelaburan hartanah
 • Produk kewangan derivatif
Kita boleh membuat perbandingan tersebut dari beberapa sudut, iaitu:
 • Potensi pulangan
 • Tempoh atau jangkamasa pelaburan
 • Modal yang diperlukan
 • Kecairan aset yang dilaburkan
 • Risiko pelaburan
Berikut adalah rumusan perbandingan yang telah dilakukan:
Unit Amanah vs Pasaran Saham
Pelaburan unit amanah adalah lebih baik berbanding dengan melabur secara terus di dalam pasaran saham dalam dua perkara, iaitu modal yang diperlukan dan risiko pelaburan. Anda tidak memerlukan modal yang besar untuk melabur di dalam unit amanah. Anda boleh memulakan pelaburan serendah RM1000, malah ada yang boleh dimulakan dengan RM100 sahaja. Risiko pelaburan juga dapat dikurangkan melalui kepelbagaian pelaburan, tidak seperti pelaburan di dalam satu kaunter saham sahaja.
Unit Amanah vs Insurans/Takaful berkaitan Pelaburan (Investment-Link)
Pelaburan unit amanah mempunyai satu kelebihan ke atas insurans/takaful berkaitan pelaburan, iaitu dari aspek kecairan modal. Pada kebiasaannya, penalti akan dikenakan kepada anda jika sekiranya anda ingin membatalkan polisi perlindungan anda tatkala objektif pelaburan anda berubah (seperti ingin menggunakan duit secara mengejut), dan penalti yang dikenakan itu berbeza kadarnya. Anda harus sedar bahawa anda tidak boleh mendapat kedua-duanya serentak; pulangan yang tinggi dan perlindungan yang tinggi. Dalam insurans/takaful berkaitan pelaburan, ia berkadar songsang; pulangan tinggi, perlindungan rendah, dan begitu juga sebaliknya.  Adalah lebih baik jika anda dapat mengasingkan pelaburan daripada perlindungan dan membuat kedua-dua perkara tersebut secara berasingan. Kedua-duanya adalah sama penting dalam konteks masing-masing.
Unit Amanah vs Pelaburan Asing
Pelaburan asing bermaksud melabur di luar negara. Sudah tentu banyak kelemahan jika anda melabur di luar negara. Anda akan terdedah kepada perubahan polisi negara tersebut, risiko kadar tukaran wang dan juga risiko-risiko yang lain. Ia juga memerlukan modal yang besar.
Unit Amanah vs Wang Tunai / Simpanan Tetap
Pelaburan unit amanah mempunyai kelebihan dari aspek potensi pulangan dan kecairan modal. Walaupun risiko simpanan tetap dan akaun simpanan/tabungan biasa seperti Tabung Haji, wadiah dan sebagainya adalah sangat rendah, potensi pulangannya juga sangat rendah. Oleh yang demikian, ia adalah terdedah kepada kesan inflasi yang boleh menyusutkan nilai simpanan. Siapa kata menyimpan wang di dalam bank tidak mempunyai risiko? Bank juga turut dilindungi oleh insurans, kerana bank juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk dirompak!!
Unit Amanah vs Pelaburan Hartanah
Pelaburan hartanah adalah pelaburan yang baik, tetapi anda mungkin menghadapi kesukaran untuk mencairkan aset dalam tempoh yang singkat. Ia juga memerlukan modal yang besar. Lainlah jika anda mewarisi hartanah yang banyak. Ia suatu isu yang tidak sama.
Unit Amanah vs Produk Kewangan Derivatif
Derivatif ialah produk kewangan yang memperoleh nilainya daripada harga komoditi atau instrumen yang lebih asas. Misalannya, nilai niaga hadapan minyak sawit mentah diperoleh daripada harga minyak sawit mentah. Produk derivatif yang biasa ialah “niaga hadapan” dan “opsyen”. Risiko pelaburannya adalah sangat tinggi berbanding pelaburan unit amanah. Jika anda tidak biasa dengan pelaburan derivatif, adalah lebih baik jika anda tidak melabur di dalamnya.
Soalan 2 : antara ASBI dengan ASB yang mana lebih menguntungkan?
Ramai yang bertanya "owh ini tak sama macam pelaburan dalam ASB ya?". Memang tidak sama jawapannya.Terdapat beberapa perbezaan ketara Saya sudah ringkaskan dalam jadual di atas.Cuba klik pada gambar tersebut untuk lihat imej dengan lebih jelas.
 • Amanah Saham Bank Islam - ASBI adalah sejenis unit amanah saham yang mana anda berpeluang mendapat keuntungan pelaburan dari dua cabang iaitu: a) *Kenaikan modal seunit, b) Pengagihan pendapatan (dividen).
 • Kadar pulangan secara purata setahun ialah 12%.Malah boleh pergi lebih dari itu.  
 • Malah pelabur juga mendapat perlindungan takaful percuma.

Apakah maksud kenaikan modal?
Mudah saja,sebagai contoh:
Katakan anda mempunyai modal RM5,000 dan ingin membeli unit-unit dalam Dana BIMB i-Growth.
Pada ketika pembelian itu dibuat harga seunit ialah RM0.20.
Ini bermakna jumlah unit yang anda beli ialah (RM5000 / RM0.20) = 25,000 unit.

Selepas beberapa tempoh,harga seunit menjadi RM0.30.
Ini bermakna anda telah memperolehi keuntungan hasil dari kenaikan modal seunit tadi, iaitu sebanyak RM0.10.

Oleh itu,jika anda ingin menjual kesemua unit2 yang ada pada ketika itu,jumlah pelaburan anda menjadi (RM0.30 x 25,000 unit) = RM7,500.
Dengan ini anda telah memperolehi keuntungan sebanyak RM2,500 hasil dari pelaburan anda tersebut. :-).

Sunday, February 20, 2011

Penjenamaan Semula Blog

blog ini akan beropersi dibawah penjenamaan bagi urusan u nittrust yang saya masuk saudara/saudari boleh berkongsi maklumat dengan saya

Sunday, August 8, 2010

doa ketika angin kencang

Kami meriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Aisyah[radiyallahu 'anha], ia mengatakan,


كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ، قَالَ: اللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا
وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

"Jika angin bertiup kencang, maka Nabi[Shallallahu 'alaihi wasallam] berucap, 'Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang Engkau kirimkan dengannya. Aku berlindung kepadaMu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan apa yang Engkau kirimkan dengannya'."

"Jika angin bertiup kencang, Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] berucap, 'Ya Allah, semoga membawa air, dan bukan membawa kegersangan'."

Aku katakan, (لَقْحًا), yakni membawa air seperti unta yang membawa air. Sementara (العَقِيْمُ) ialah yang tidak ada airnya, seperti hewan mandul yang tidak bisa beranak.

Kami meriwayatkan di dalamnya dari Anas bin Malik dan Jabir bin Ab-dullah[radiyallahu 'anhuma], dari Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam], beliau bersabda,


إِذَا وَقَعَتْ كَبِيْرَةٌ، أَوْ هَاجَتْ رِيْحٌ عَظِيْمَةٌ، فَعَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْعَجَاجَ اْلأَسْوَدَ.

"Jika terjadi peristiwa besar atau angin kencang bertiup, maka bertakbirlah; karena sesung-guhnya ia akan menghilangkan petaka yang mencekam."

Imam asy-Syafi'i[rahimahullah]meriwayatkan dalam kitabnya, al-Umm, dengan sanad-nya dari Ibnu Abbas[radiyallahu 'anhu], ia mengatakan,

مَا هَبَّتِ الرِّيْحُ، إِلاَّ جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اَللّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ
تَجْعَلْهَا عَذَابًا. اَللّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا.

"Tidaklah angin bertiup kencang melainkan Nabi[Shallallahu 'alaihi wasallam] berlutut seraya mengucapkan, 'Ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat dan jangan jadikan sebagai petaka. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai angin (yang membawa manfaat) dan jangan jadikan sebagai angin (yang membawa bencana)'." Ibnu Abbas berkata, "Dalam kitab Allah[Subhanahu waTa`ala],

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

"Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka."
(Fushshilat: 16),


إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ

"Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." (Adz-Dzariyat: 41),

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)."
(Al-Hijr: 22)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira." (Ar-Rum: 46).

Asy-Syafi'i [rahimahullah] menyebutkan sebuah hadits munqathi' dari seseorang,

أَنَّهُ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم الْفَقْرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : لَعَلَّكَ
تَسُبُّ الرِّيْحَ.

"Bahwa ia mengadu kefakiran kepada Nabi[Shallallahu 'alaihi wasallam], maka Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] mengatakan kepadanya, 'Mungkin engkau mencaci maki angin'."

Asy-Syafi'i[rahimahullah]berkata, "Tidak sepatutnya seseorang mencaci maki angin; karena ia ciptaan Allah lagi patuh kepadaNya, dan salah satu tentaraNya yang Dia jadikan seba-gai rahmat dan petaka, jika Dia menghendaki."

BAB DOA KETIKA BINTANG JATUH

Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn as-Sunni dari Ibnu Mas'ud[radiyallahu 'anhu], ia mengatakan,

أُمِرْنَا أَنْ لاَ نُتْبِعَ أَبْصَارَنَا الْكَوْكَبَ إِذَا انْقَضَّ، وَأَنْ نَقُوْلَ عِنْدَ ذلِكَ: مَا شَاءَ اللهُ، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.


"Kami diperintahkan agar tidak memperhatikan bintang ketika jatuh, dan agar kita mengata-kan pada saat itu, 'Atas kehendak Allah, tiada kekuatan melainkan dengan seizin Allah'."

BAB TIDAK MENUNJUK DAN MEMPERHATIKAN BINTANG DAN KILAT

Mengenai hal ini terdapat hadits yang disinggung dalam bab sebelumnya.

Asy-Syafi'i[rahimahullah]meriwayatkan dalam al-Umm dengan sanadnya dari orang yang tak tertuduh (kedustaannya), dari Urwah bin az-Zubair[radiyallahu 'anhu], ia mengatakan, "Jika salah seorang dari kalian melihat kilat atau bintang jatuh, maka janganlah menun-juk kepadanya, dan hendaklah ia menyifatinya saja."
Asy-Syafi'i mengatakan, "Bangsa Arab masih tidak menyukainya (sampai saat ini)."

BAB DOA KETIKA MENDENGAR GUNTUR

Kami meriwayatkan dalam kitab at-Tirmidzi dengan sanad dhaif dari Ibnu Umar[radiyallahu 'anhu],

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: اللّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا
بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذلِكَ.

"Bahwa Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] jika mendengar suara guruh dan petir, maka beliau berucap, 'Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan murkaMu, dan jangan binasakan kami dengan azabMu, serta selamatkanlah kami sebelum itu'."

Kami meriwayatkan dengan sanad shahih dalam al-Muwaththa' dari Abdullah bin az-Zubair[radiyallahu 'anhu] bahwa jika mendengar petir, ia meninggalkan bicara dan berucap,

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

"Mahasuci Allah yang mana petir bertasbih dengan memujiNya, juga malaikat karena takut kepadaNya."

Imam asy-Syafi'i[rahimahullah]meriwayatkan dalam al-Umm dengan sanadnya yang shahih dari Thawus, tabi'in mulia, bahwa ia mengucapkan ketika mendengar petir,

سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ

"Mahasuci Allah yang kepadaNya engkau bertasbih."

Asy-Syafi'i mengatakan, "Sepertinya ia mengisyaratkan Firman Allah[Subhanahu waTa`ala],

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

'Dan petir bertasbih dengan memujiNya'." (Ar-Ra'd: 13)

Mereka menyebutkan dari Ibnu Abbas[radiyallahu 'anhu], ia mengatakan,"Kami pernah bersama Umar[radiyallahu 'anhu] dalam suatu perjalanan, lalu kami mendapati petir, kilat dan hujan, maka Ka'ab berkata, 'Barangsiapa mengucapkan, ketika mendengar petir, "Mahasuci Allah yang mana petir bertasbih dengan memuji kepadaNya, juga malaikat karena takut kepadaNya,” sebanyak tiga kali, maka ia diselamatkan dari petir tersebut.' Maka kami membacanya, dan kami pun diselamatkan darinya. "

BAB DOA KETIKA TURUN HUJAN

Kami meriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dari Aisyah[radiyallahu 'anha],

أّنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ: اَللّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

"Bahwa Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] jika melihat hujan, maka beliau berucap, 'Ya Allah, jadikanlah ia hujan yang bermanfaat'."

Kami meriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, bahwa beliau mengucap-kan,

اَللّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

"Ya Allah, jadikanlah ia hujan yang bermanfaat," sebanyak dua atau tiga kali.

Asy-Syafi'i[rahimahullah]meriwayatkan dalam al-Umm dengan sanadnya sebuah hadits mursal dari Nabi[Shallallahu 'alaihi wasallam], beliau bersabda,

اُطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ اِلْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ، وَنُزُوْلِ الْغَيْثِ.

"Carilah terkabulnya doa pada saat bertemunya dua pasukan, saat shalat didirikan, dan saat turun hujan."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku telah mendapati banyak orang yang mencari terkabulnya doa pada saat turun hujan dan pada saat shalat didirikan."

BAB DOA SETELAH TURUN HUJAN

Kami meriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani[radiyallahu 'anhu], ia mengatakan,


صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:
أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ
وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

"Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] mengimami kami shalat Shubuh di Hudaibiyah setelah turun hujan pada malam harinya. Ketika selesai, beliau menghadap kepada jamaah seraya mengatakan, 'Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?' Mereka menjawab, 'Allah dan RasulNya yang lebih tahu.' Beliau mengatakan, 'Dia berfirman,'Di antara para hambaKu ada yang datang di waktu pagi dalam keadaan beriman kepadaKu dan ada pula yang kafir kepadaKu. Adapun orang yang mengatakan, 'Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah,' maka itulah orang yang beriman kepadaKu dan ingkar kepada bintang. Sedangkan orang yang mengucapkan, 'Kami diberi hujan karena bintang ini dan itu,' maka itu orang yang ingkar kepadaku dan beriman kepada bintang'."

Aku katakan, Hudaibiyah sudah dikenal, yaitu nama sebuah sumur yang dekat dengan Makkah yang ditempuh dengan perjalanan kaki selama kurang dari sehari. Kata Hudaibiyah boleh dengan mentakhfifkan ya' yang kedua dan boleh mentasydidnya (Hudai-biyah dan Hudaibiyyah). Takhfif (Hudaibiyah) inilah yang shahih lagi dipilih, dan inilah pendapat asy-Syafi'i dan ahli bahasa. Sementara yang mentasydidkannya ialah pendapat Ibnu Wahb dan mayoritas ahli hadits. Kata سَمَاء (langit) di sini maksudnya adalah hujan. Itsr, dengan hamzah dikasrahkan dan tsa' disukunkan, dan ada juga yang berpendapat dengan memfathahkan keduanya, jadi ada dua logat (bahasa) dalam kata ini.

Menurut para ulama, jika seorang muslim mengatakan, "Kami diberi hujan karena bintang demikian," dengan bermaksud bahwa bintanglah yang menciptakan, yang mela-kukan dan yang mengadakan, maka ia menjadi kafir dan murtad tanpa diragukan lagi. Jika ia mengatakannya dengan bermaksud bahwa bintang tersebut adalah tanda turunnya hujan, lalu turun hujan ketika ada tanda ini, sementara turunnya hujan tersebut karena perbuatan dan ciptaan Allah, maka ia tidak kafir. Namun, mereka berbeda pendapat ten-tang kemakruhannya, dan pendapat yang terpilih bahwa ini makruh; karena termasuk kata-kata kaum kafir. Inilah zhahir hadits yang disebutkan kemakruhannya oleh asy-Syafi'i dalam al-Umm dan selainnya. Wallahu a'lam.

Dan dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, yakni turunnya hujan.

BAB DOA KETIKA HUJAN TURUN SANGAT LEBAT (DAN TERUS MENERUS) DAN DIKHAWATIRKAN ADANYA BAHAYA KARENANYA

Kami meriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Anas[radiyallahu 'anhu], ia mengatakan,

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ
اللهِ، هَلَكَتِ اْلأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيْثُنَا. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَدَيْهِ، ثُمَّ
قَالَ: اللّهُمَّ أَغِثْنَا، اللّهُمَّ أَغِثْنَا، اللّهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: (وَلاَ) وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ
وَلاَ قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ (يَعْنِي: الْجَبَلَ الْمَعْرُوْفَ بِقُرْبِ الْمَدِيْنَةِ) مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ، فَطَلَعَتْ مِنْ
وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلاَ وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ
سَبْتًا. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم
قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ اْلأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا.
فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا. اللّهُمَّ عَلَى اْلآكَامِ
وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ اْلأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِي الشَّمْسِ.

"Seseorang masuk masjid pada hari Jum'at, pada saat Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] sedang berdiri menyam-paikan khutbah, seraya mengatakan, 'Wahai Rasulullah, semua harta binasa dan jalan-jalan ter-putus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami.' Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] pun mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan, 'Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami!' Anas berkata, "Demi Allah, sebelumnya kami tidak melihat ada awan di langit, sementara antara kami dengan Sal' (bukit terkenal yang berada di dekat Madinah) tidak ada rumah atau pemukiman. Lalu muncullah dari balik bukit itu awan seperti perisai. Ketika berada di tengah-tengah langit, ia menyebar kemudian turun hujan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama seminggu. Kemudian orang tersebut masuk dari pintu yang sama pada hari Jum'at berikutnya, pada saat Rasulullah[Shallallahu 'alaihi wasallam] sedang berkhutbah, seraya mengatakan, 'Wahai Rasulullah, semua harta hancur dan jalan-jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menahannya dari kami.' Rasulullah [Shallallahu 'alaihi wasallam]pun mengangkat kedua tanganNya, kemudian mengucapkan, 'Ya Allah, pindahkanlah ke sekitar kami dan jangan di atas kami. Ya Allah, pindahkanlah ke bukit, perut lembah dan tempat tumbuh-nya tumbuh-tumbuhan.' Hujan pun berhenti dan kami keluar berjalan di bawah sinar matahari."

Ini adalah hadits yang redaksinya terdapat pada keduanya. Hanya saja, dalam riwa-yat al-Bukhari menggunakan lafazh: اللّهُمَّ اسْقِنَا, sebagai ganti lafazh: أَغِثْنَا. Betapa banyak faidahnya. Wabillahit taufiq.

ibadah puasa

" Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semuga kamu menjadi orang yang bertakwa."
Surah Al Baqarah, ayat 183
Ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, An- Nasa'i dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, yang bermaksud:"Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadhan bulan yang penuh berkat. Allah telah fardhukan ke atas kamu berpuasa padanya. Sepanjang bulan Ramadhan itu dibuka segala pintu Syurga dan ditutup segala pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan......."


PENGERTIAN PUASA

Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari.
PUASA WAJIB

Puasa bulan Ramadan, puasa kifarat dan puasa nazar.
PUASA SUNAT

Puasa enam hari pada bulan Syawal
Puasa hari Arafah
Puasa Hari Asyura pada 10 Muharam
Puasa bulan Syaaban
Puasa Isnin dan Khamis
Puasa tengah bulan iaitu 13,14,15 pada tiap-tiap bulan qamaria (tahun Hijrah)
PUASA MAKRUH

Puasa yang terus menerus sepanjang masa
Tidak termasuk dua hari raya dan hari tasyriq
PUASA HARAM

Puasa pada hari raya pertama Idil Fitri
Puasa pada hari raya pertama Haji
Puasa tiga hari sesudah hari raya haji atau hari tasyriq iaitu pada 11,12, dan 13 Zulhijjah.
SYARAT WAJIB PUASA

Berakal
Akhir Baligh (Cukup umur)
Kuat atau mampu mengerjakan puasa
SYARAT SAH PUASA

Islam
Mumayyiz (dapat membezakan yang baik dan buruk)
Suci daripada haid dan nifas
Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa.
RUKUN PUASA

Berniat - Pada malam selama bulan Ramadhan hendaklah berniat di dalam hati bahawa kita akan mengerjakan puasa pada hari esok.
Menahan diri daripada segala yang membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.
PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA

Makan dan minum dengan sengaja
Muntah dengan sengaja
Bersetubuh tanpa keluar mani pada siang hari bulan Ramadhan
Keluar darah haid atau nifas
Gila
Keluar mani akibat bersetubuh dengan perempuan. Tetapi keluar mani kerana bermimpi tidak membatalkan puasa.
ORANG YANG DIIZINKAN BERBUKA ATAU TIDAK BERPUASA

Orang yang sakit
Orang yang dalam perjalanan jarak jauh melebihi 52 batu atau 80.64 km.
Orang tua yang sudah lemah
Orang yang hamil dan orang yang menyusukan anak.

kelebihan solat terawikh

1. Kelebihan Solat Tarawih Malam Pertama
Diampuni dosa orang-orang yang beriman sebagaimana keadaannya baru dilahirkan.
2. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kedua
Diampunkan dosa orang-orang yang beriman yang mengerjakan solat Tarawih, serta dosa-dosa kedua ibubapanya.

3. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketiga
Para malaikat di bawah 'Arasy menyeru kepada manusia yang mengerjakan solat Tarawih itu agar meneruskan solatnya pada malam-malam yang lain, semoga Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka.

4. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keempat
Orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih akan memperolehi pahala sebagaimana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.

5. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelima
Allah SWT akan mengurniakan pahala seumpama pahala orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa.

6. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keenam
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seumpama pahala malaikat-malaikat yang bertawaf di Baitul Makmur serta setiap batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang-orang yang mengerjakan tarawih malam itu.

7. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuh
Seolah-olah ia dapat bertemu dengan Nabi Musa a.s serta menolong Nabi itu menentang musuhnya Fir’aun dan Hamman.

8. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelapan
Allah S.W.T mengurniakan pahala orang yang bersolat tarawih sebagaimana pahala yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim a.s.

9. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesembilan
Allah S.W.T akan mengurniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadat hamba-Nya seperti Nabi Muhammad s.a.w.

10. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesepuluh
Allah SWT mengurniakan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat.

11. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesebelas
Ia meninggal dunia di dalam keadaan bersih dari dosa seperti baru dilahirkan.

12. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduabelas
Ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan muka yang bercahaya-cahaya.

13. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketigabelas
Ia akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman sentosa dari sebarang kejahatan dan keburukan.

14. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keempatbelas
Malaikat-malaikat akan datang menyaksikan mereka bersolat Tarawih serta Allah S.W.T. tidak akan menyesatkan mereka.

15. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelimabelas
Semua malaikat yang memikul ‘Arasy dan Kursi akan berselawat dan mendoakannya supaya Allah mengampunkannya.

16. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keenambelas
Allah S.W.T. menuliskan baginya dari kalangan mereka yang terlepas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.

17. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketujuhbelas
Allah S.W.T menuliskan baginya pahala pada malam ini sebanyak pahala Nabi-Nabi.

18. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kelapanbelas
Malaikat akan menyeru: Wahai hamba Allah sesungguhnya Allah telah redha denganmu dan dengan kedua ibu bapamu (yang masih hidup atau yang sudah mati).

19. Kelebihan Solat Tarawih Malam Kesembilanbelas
Allah S.W.T akan meninggikan darjatnya di dalam Syurga Firdaus.

20. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh
Allah S.W.T mengurniakan kepadanya pahala sekelian orang yang mati syahid dan orang-orang soleh.

21. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh satu
Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga yang diperbuat dari cahaya.

22. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh dua
Ia akan datang pada hari kiamat di dalam keadaan aman dari sebarang huru-hara pada hari tersebut.

23. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh tiga
Allah S.W.T akan membina untuknya sebuah bandar di dalam syurga daripada cahaya.

24. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh empat
Allah S.W.T akan membuka peluang untuk dua puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

25. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh lima
Allah S.W.T akan mengangkat seksa kubur darinya.

26. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh enam
Allah S.W.T akan mengurniakan pahala empat puluh tahun ibadat bagi orang-orang yang mengerjakan solat Tarawih pada malam tersebut.

27. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh tujuh
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya kemudahan untuk melintasi titian sirat sepantas kilat.

28. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh lapan
Allah S.W.T akan menaikkan kedudukannya seribu darjat di akhirat.

29. Kelebihan Solat Tarawih Malam Keduapuluh sembilan
Allah S.W.T akan mengurniakan kepadanya pahala seribu haji yang mabrur.

30. Kelebihan Solat Tarawih Malam Ketigapuluh
Allah S.W.T akan memberi penghormatan kepada orang yang bertarawih pada malam terakhir dengan firman-Nya (yang bermaksud): Wahai hambaku!, makanlah segala jenis buah-buahan yang Engkau ingini untuk dimakan di dalam syurga dan mandilah kamu di dalam sungai yang bernama salsabil serta minumlah air dari telaga yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang bernama Al-Kautsar.

Friday, July 2, 2010

iman dan takwa

Bagaimana nak rawat hati yang hampir sakit??? Bagaimana caranya utk kita terus iltizam dan istiqamah selepas kita bertaubat kepada Allah. Sebab bukan senang utk iltizam taubat yang telah kita lakukan.Bagaimanakah caranya utk jadikan diri kita sentiasa cergas dalam menuntut ilmu dan melaksanakan

JAWAPAN 01

~ Nak rawat hati

Merawat penyakit hati banyak telah dihurai dan diperjelaskan oleh para ulama' dalam karya-karya mereka.

Antara maksud sabda nabi kita Muhammad saw ialah:"Hati itu akan berkarat sepertimana berkaratnya besi. Maka apakah cara menggilapnya? Mengingati mati dan tilawah AlQuran." Oleh itu langkah awal ialah dengan kita kembali menjinakkan hati dengan AlQura'an. Kita pebanyakkan tilawah dan tadabbur.

Menziarahi kubur mengingatkan kita kepada mati yang semakin hari semakin kita mendekatinya. Moga pandangan mata yang terlontar kepada susun baris batu-batu nisan dapat memperingati kita betapa fananya hidup kita di dunia ini. "Wahai ahli kubur! Kami juga akan menurut jejak kamu semua...", itulah antara kandungan do'a yang diajar oleh Rasulullah saw ketika menziarahi kubur.

Allah juga berfirman yang bermaksud, "Bukankah dengan mengingati Allah itu menenangkan hati-hati?" Perbanyakkanlah aktiviti yang meningkatkan hubungan hati kita dengan Allah seperti solah, puasa, wirid, zikir dan doa seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Wirid-wirid selepas solah fardhu dan wazifah sughra dan kubra dari AlMa'thurat adalah di antaranya.

Teruskan proses anjakan paradigma minda dan hati kita dari hambatan dan tambatan dunyawi kepada ukhrawi. Jadikan semua langkah dan tindakan kita bermotifkan Akhirat - Kita ukhrawikan semua dunyawi kita...

Semua ini kita mulakan dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharap redha Allah swt. Kita faham bahawa iman boleh bertambah dan berkurang. Iman akan meningkat bila kita melaksanakan ‘amal soleh dan menurun bila kita melakukan maksiat yang ditegah. Inilah sunnah timbal balik iman dan ‘amal: iman mencetuskan ‘amal manakala ‘amal meningkatkan iman.

JAWAPAN 02

~ Nak terus iltizam dan istiqamah selepas taubat

Iltizam dan istiqamah akan mudah terpelihara dan tertingkat jika hati dan minda kita sentiasa didedahkan kepada ransangan-ransangan yang 'conducive' kepada kebaikan. Oleh itu antara keperluan tarbiyah selain dari manhaj yang sohih dan qudwah hasanah ialah biah solehah (suasana yang soleh).

Lantaran itu perbanyakkanlah keberadaan kita pada suasana yang soleh dan dalam masa yang sama turut berfikir dan berusaha mewujudkan suasana-suasana yang dapat meransang kebaikan, seperti lebih kerap bersama rakan-rakan yang soleh, menghadiri majlis-majlis jilsah/halaqah/pengajian ilmu, ziarah, riyadhah, rehlah tarbawi, aktiviti amr ma'aruf/nahi munkar dan sebagainya. Ingatlah kambing yang terpisah dari kumpulannya akan dibaham oleh serigala lapar yang mengejar mereka.

Semua usaha ini kita lakukan atas dorongan iman kita kepada Allah swt. Atas kesedaran ini kita tidak pernah putus asa dari rahmat dan pengampunan Allah swt. Kita bersangka baik dan amat mengharapkan limpahan keluasan sifat Maha Pengampun Allah swt dalam kita mempersembahkan taubat kita kepadaNya. Maksud AlHadith:"Setiap anak Adam melakukan kesilapan/kesalahan/keterlanjuran, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah mereka yang bertaubat."

JAWAPAN 03

~ Nak cergas dalam menuntut ilmu dan melaksanakan D&T

Perlaksanaan tarbiyah yang kita ambil dari Madrasah Nabawi menekankan pembentukan ketiga-tiga fakulti insan iaitu minda, jiwa dan jasad. Aqal yang sejahtera berada pada badan yang sihat. Kurang memberi perhatian kepada aspek kesihatan (gaya hidup sihat) seperti riyadhah, pemakanan seimbang dan sebagainya melambatkan pengedaran oksigen dalam aliran darah kita. Ini boleh menyebabkan rendahnya kadar oksigen yang dialirkan ke otak kita. Otak yang kurang oksigen melemahkan ketangkasan gerakan kita.

Dari aspek dorongan dalaman, motto ‘kita belajar kerana Allah untuk Islam’ bahkan jika kita faham bahawa ‘apa saja langkah dan tindakan kita semuanya kerana Allah untuk Islam’ sudah cukup sebagai motivasi minda dan jiwa kita untuk terus cergas belajar serta melaksanakan D & T. Jika jiwa dan minda kita meletakkan Islam sebagai suatu perkara besar dan utama dalam hidup kita dan Allah sebagai tujuan dan matlamat utama kita semua halangan-halangan, sama ada dalaman atau pun luaran, menjadi kecil pada pandangan kita.

daku dan durian

hari nie beli durian kul 6.30 ptg...... makan tak  berapa sedap tapi takpelah... belasah aje.
ingat nak buat blog masjid padang enggang tengah bincang ngan tok iman pasal nak dapatkan maklumat....
apa apa pun janji ok